Virtual sketch walk in Seoul (South Korea)

El fet de tenir familiars de Korea del sud ha donat cert interès a dibuixar aquest llocs.