Vinyetes

Són dibuixos ràpids i que són fruit de reaccions produides per la bogeria o el sarcasme de situacions que tenim davant nostre. En definitiva… Això s’ha de dibuixar o registrar.

Més histories de turistes
27 de juliol de 2014/by Marti
Darrerament es parla molt dels pisos de lloguer a Barcelona, vet aquí la meva ...
20 de juliol de 2014/by Marti
Dedicat a tots el caps de CAU i monitors d'Esplai que , sense cobra un duro, dedicant una part de les seves vacances a fer fabulosos camps d'estiu per la quitxalla, SOU COLLONUTS I COLLONUDES (sense ànim d'ofendre) !!!!!
13 de juliol de 2014/by Marti
Dedicado a Nacho, compañero de "MAZINGUERADAS" en AA
10 de juliol de 2014/by Marti
A vegades crec que és millor apagar la tele però no podem passar del que passa...
29 de juny de 2014/by Marti
Espero que finalment tingui web per anys ...
18 de juny de 2014/by Marti
La Filomena ataca de nou.
10 de juny de 2014/by Marti
Amb tantes sorpreses politiques ...
4 de juny de 2014/by Marti
Una reinterpretació d'un acodit anterior.
22 de maig de 2014/by Marti
Anunci de web redissenyada
20 de maig de 2014/by Marti
Hi havia que respectar la llibertat de vot.
14 de maig de 2014/by Marti
Acodit de CAU - Desprès d'una intensa feina de butifarrer.
12 de maig de 2014/by Marti
Va ser una idea extranya , fins i tot ara em pregunto si la gent la va entendre ...
3 de maig de 2014/by Marti
Els comentaris de l'acodit són prou explicits.
24 d'abril de 2014/by Marti
Em vaig fer tres acodits sobre aquesta noticia i vet aquí el més aceptat al Facebook
11 d'abril de 2014/by Marti
Una historia de pare de CAU, en aquells temps que recuperar ampolles buides de cava sorita a compte. ajudant als nanos a la recollida i amb el teu cotxe aquest quedava pestilent.
10 d'abril de 2014/by Marti
Ha nascut una estrella: La Filomena... és un dels meus acodits preferits.
3 d'abril de 2014/by Marti
No cal que digui res ...
26 de març de 2014/by Marti
Arriba un a escoltar tantes..., pel medis de comunicació que si tens certa sensibilitat no pots evitar de dir la teva.
19 de març de 2014/by Marti
Vet aquí una situació que em vaig trobar...
10 de març de 2014/by Marti