Sostre del mercat de Sant Feliu de Llobregat

Text explicatiu