Seguici de Mataro a Barcelona, al palau de la Virreina i per les festes de Santa Eulalia