Plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat

Il·lustració publicada a FET A SANT FELIU