La Matacàs de Sant Feliu de Llobregat

El dibuix pel Fet a Sant Feliu d’abril