Il·lustració per a una samarreta per a un camp de treball del SETEM al Salvador