Duvrobnik amb la gent de VirtualTravelSketch

En aquest parteixo de material de la meva producció doncs vaig estar-hi fa molt de temps