Auques

La auca és un medi d’expressió tradicional popular que cal mantenir i potenciar.