300 Meetup Inky Fingers – Cascada parc de la Ciutadella

No hi havia molt de turistes i no feia calor