Acudit de CAU – Després d’una intensa feina de butifarrer.