En vaig fer tres acudits d’aquesta noticia i vet aquí el més acceptat a Facebook