10 anys CINEBAIX

El CINEBAIX de Sant Feliu de Llobregat fa 10 anys
i vet aquí el meu homenatge.